1800-2234-5367 contact@worldwide.co.uk
Senaste inlägg

Då surrogatmödraskap har använts i flera olika länder under flera decennier finns det också en del forskning och utredningar redan gjorda i ämnet. Frågan om surrogatmödraskap är kontroversiell och väcker oftast mycket känslor. I dessa typer av frågor blir det än mer viktigt att man försöker skilja på vad som är en ideologisk ståndpunkt och vad som faktiskt finns konkreta belägg för. En rad myter i denna fråga har aktivt spridits och det finns även exempel på att ren kvällstidiningsjournalistik har återgetts för att vara ”forskning”. Det är viktigt att granska den forskning och de erfarenheter som finns för att kunna upptäcka ev risker med surrogatmödraskap men även kunna avfärda många av de myter som florerar.

Bl.a. en fråga som är intressant och aktuell är hur de barn som kommit till via surrogatmödraskap mår och om metoden skulle innebära några risker eller påverkan i barnets utveckling. I England finns en pågående studie där man följer en grupp av ett 40 tal familjer som fått barn via surrogatmödraskap och studerar hur barnen och familjerna mår i jämförelse med familjer som fått barn på vanlig väg. Utvärderingar har hittills gjort vid 1, 3, 7 och 10 års ålder och har hittills visat att barnen som fötts via surrogatmödraskap mår minst lika bra som andra barn och man har inte hittat något stöd för att barnen skulle påverkas negativt av att ha kommit till med hjälp av en surrogatmamma.

Under fliken Forskning kommer vi löpande lägga upp sammanfattningar av vetenskapliga studier och alltid lämna referenser till det vi publicerar. Att kritiskt granska referenser till påståenden är oerhört viktigt oavsett man är för eller emot surrogatmödraskap. Surrogat.info har som mål att alltid kunna lämna referenser eller länkar till informationen vi publicerar och vi uppmanar sidan www.nejtillsurrogat.nu att göra det samma för att kunna bidra till en sansad och faktabaserad debatt i frågan.

Är det någon artikel som saknas så tar vi gärna emot tips på vetenskapliga artiklar att lägga upp på denna sida.